- سایت خبری تحلیلی بامداد نیوز - http://www.bamdadnews.ir -

شاعر بوشهری غزل خداحافظی را سرود

شادروان آرش نیااز شاعرانی بود که در قالب شعر محلی تجربه های موفقی داشت و جندین سال استاد ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بود.

محمد حسن آرش نیا از شاعران و نویسندگان پیشرو ادبیات بوشهر درگذشت.

به گزارش «خلیج فارس»؛ شادروان آرش نیا از شاعرانی بود که در قالب شعر محلی تجربه های موفقی داشت و جندین سال استاد ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر بود.

وی سالها دبیر و مدرس نشست “دوشنبه های ادبی” هفته نامه نسیم جنوب بود که در این فرصت، شاعران بسیاری را تربیت و شکوفا کرد.

آرش نیا کارمند بازنشسته سازمان بنادر ودریانوردی بوشهر بود که به اعتبار شاعر بودن به عنوان کتابدار در این سازمان فعالیت می کرد.

وی که به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری بود، صبح امروز درگذشت.

 

شعری از محمد حسن آرش نیا

شیدا نشسته زیرِ سایه ی مرگِ ستاره اش

در خلوتِ خمیده ی خاکستان

رنجِ کبودِ بدرقه می پاشد

با چادرش سیاه

روی شتابِ جاده ی بی برگشت

باد از کدام واهمه می پیچد

وقتی

ایلِ به شب رسیده ی ارواح

از سایه خیزِ خلوتِ خود

خاموش

بر دوش می برند

گهواره ای شکسته

به گورستان