- سایت خبری تحلیلی بامداد نیوز - http://www.bamdadnews.ir -

گزارش تصویری مراسم ترحیم محمدعلی سپانلو

1431788475371_borna ghasemi-1 [1]1431788482313_borna ghasemi-17 [2]1431788482189_borna ghasemi-16 [3]1431788482048_borna ghasemi-15 [4]1431788481939_borna ghasemi-14 [5]1431788481814_borna ghasemi-13 [6]1431788481658_borna ghasemi-12 [7]1431788479115_borna ghasemi-11 [8]1431788478991_borna ghasemi-10 [9]1431788484560_borna ghasemi-19 [10]1431788478803_borna ghasemi-9 [11]1431788478148_borna ghasemi-6 [12]1431788477587_borna ghasemi-5 [13]1431788475746_borna ghasemi-4 [14]1431788475637_borna ghasemi-3 [15]1431788475496_borna ghasemi-2 [16]1431788478273_borna ghasemi-7 [17]