دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸

ارتباط جریان فکری حلقه احمدی نژاد از بهائیت تا مجاهدین خلق

ارتباط جریان فکری حلقه احمدی نژاد از بهائیت تا مجاهدین خلق
جریان احمدی نژاد گفتمان مجاهدین خلق و از سوی دیگر انسان گرایی بهاییت را در کشور پس از سال ها زنده کرد؟! اکنون که ده سال از روی کار آمدن احمدی نژاد می گذرد با واکاوی ریشه های فکری و سیاسی جریان احمدی نژاد به وضوح همسانی دو گفتمان در تاریخ معاصر سیاسی ایران را مشاهده می کنیم.

واقعیت های موجود در عرصه سیاسی به ما نشان می دهد جریانی که از گفتمان سوم تیر یا همان عدالت بهره گرفت و بعدها با استحاله کردن مفهومی با نام عدالت ؛ محتوای آن را تهی و با نام عقیده احمدی نژاد یا مهر ورزی به کار برد هر چند این جریان هیچ گاه نتوانست ایدئولوژی خاصی برای خود تعریف کند. گرایش به مکتب ایرانی یا برداشت ایرانی از اسلام؛ تاکید بر ” برداشت ایرانی از اسلام ” یا ” اسلام ایرانی “، در پی ایجاد انحراف در مسیر انقلاب بود. بالطبع ، دیگران هم می توانند از ” برداشت عربی یا ترکی از اسلام ” سخن بگویند با توجه اتفاقات سال های بعد در خاورمیانه همانطور که همگان دیدند؛ این برداشت از اسلام باعث تفرقه و تشنج بیشتر ایران با ملت های خارمیانه می شد. اما ریشه اسلام ایرانی یا مکتب ایرانی در یک کلید واژه نهفته است« عبور از روحانیت و مرجعیت» رفتار جریان احمدی نژاد در جلسات هیات دولت، سخنرانی ها، جلسات خصوصی و دیدارها به همگان نشان داد؛ حلقه چند نفره اطراف رئیس جمهور سابق دل در گرو تشیع به آن گونه که می شناسیم ندارد. به طور مشخص احمدی نژاد کشور را در عصر ظهور می دانست و در سخنرانی های خود تاکید می کند که در عصر ظهور و وقتی که امام زمان (عج) حضور دارند؛ نایب امام زمان دیگر بی معنا است. جریان احمدی نژاد بارها در محافل خصوصی خود به این رویکرد به صورت آشکارا و در محافل عمومی با نشانه های متعدد پرداخته است. اما این اولین بار نیست که در تاریخ ایران؛ چنین ادعاهای مطرح می شود، یحیی صبح ازل در آئیین بهاییت و سازمان مجاهدین خلق به گونه ای دیگر مدعی عبور از روحانیت شدند چنانکه در دو دوره ریاست جمهوری بنی صدر و احمدی نژاد تصور نادرست از مقام ریاست جمهوری، به این معنا که کسی که در انتخابات پیروز شد وآرا را جلب کرد می‌تواند نظریات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خودش را در کشور اجرا کند، از معایب احمدی نژاد است، در حالی در قانون رئیس جمهور مجری سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجلس است نه نظرات شخصی خود.

جریان احمدی نزاد دگر خود را در میان روحانیت پیدا کرده بود و با حمله به بخشی از روحانیت سعی داشت برای خود پایگاه اجتماعی ایجاد کند. این روش که از سال ۸۴ آغاز شده بود و بی کم کاست تا به امروز ادامه دارد می خواهد جامعه را در مقابل روحانیت نشان دهد. مجاهدین خلق در سال های دهه ۶۰ چنین می اندیشید و به دنبال تعریف دگر خود در میان روحانیت بود حمله به هاشمی و دیگر مراجع مهم ترین ویژگی این گروهک بود. جریان احمدی نژاد با بازتولید این مخالفت ها سعی کرد دگر خود را در میان روحانیون صاحب قدرت پدید بیاورد. این بحث تا به آنجا پیش رفت که ایشان حتی در محافل خصوصی خود بحث عبور از رهبری را پیش کشیدند
جریان رئیس جمهور سابق معتقد بود قوه قضاییه و مقننه علیه ایشان توطئه می‌کنند در حالی در عالم واقعیت اینطور نبود عبور احمدی نژاد به مانند رئیس جمهور عزل شده تاریخ ایران از قانون اساسی عامل مخالفت دو قوه دیگر بود.

حلقه گرایی

اکثر مدیران اجرائی جریان احمدی نژاد قدیمی مثل برخی از همکاران و دوستان دانشگاه علم وصنعت ،شهرداری تهران ویا استانداری اردبیل هستند.در مبارزه با مفاسد اقتصادی احمدی‌نژاد اعلام کرد کابینه خط قرمز است واین برای رئیس جمهور نقظه ضعف محسوب می‌شود.گرایش فکری نادرست یاران و حلقه نزدیک دولت نهم و دهم مانند تلاش برای ارائه مکتب ایرانی یا وحدت ادیان به آن شکل به طوری که می‌گوید اسلام چیزی به جزآزادی و توحید نیست نشان دهنده این است که احمدی نژاد احکام اسلام را نادیده گرفته است.

یک نمونه از عمق انحراف یک جریان

به طور مثال به یک نمونه سخنرانی های احمدی نژاد در جشنواره علم تا عمل در سال ۹۱ اشاره می کنیم تا عمق انحراف این نوع تفکر را نشان دهیم؛
جامعه ایران و رسانه ها که تاکنون به شنیدن اظهارات جنجالی در زمینه های اعتقادی ،فلسفی و کلامی حساسیت ساز در و عین حال بی ارتباط به تخصص و جایگاه، از زبان آقای رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور و نظریه پرداز نظر دولت، عادت کرده بودند، این بار و در غیاب او ، با اظهارات قابل تامل جدیدی از سوی دکتر احمدی نژاد روبه رو شده اند.

خدای متعال به طور مستمر در حال خلق است و معتقدم انسان می تواند مظهر خلاقیت خداوند شود یعنی هرچه خداوند خلق کرده انسان هم می تواند خلق کند!!وی ادامه داد:انسان تنها قدرت دستیابی به ذات خداوند را ندارد والا همه آنچه خداوند خلق کرده انسان هم می تواند خلق کند!!

اما ذکر نکات ذیل درباره این سخنان ضروری است:

۱- پر رنگ شدن نوعی انسان گرایی( اومانیسم ) در گفتمان احمدی نژادیسم

از چندی پیش تاکید رییس دولت بر انسان گرایی و محوریت انسان در سخنرانی های ایشان جدی شد.توجه و تاکید ایشان در سخنرانی هایشان به عنوان مکتب انسان و اهمیت انسان چیزی فراتر از تاکیدات معمول در تفاسیر و متون دینی است و علیرغم انتقادات خود رییس جمهور به اومانیسم و لیبرالیسم ،گفتمان ایشان به شدت تحت تاثیر گونه ای از اومانیسم قرار گرفته است.اگر چه در فازهای متاخر شکل گیری اومانیسم ،انسان محوری در برابر خدامحوری مطرح شد و به شکل ستیزه جویانه ای علیه مذهب و کلیسا موضع گرفت ، اما باید اشاره کرد که ریشه های اولیه اومانیسم کاملا با ادبیات دینی عرضه می شده است. پروتستان ها و جنبش اصلاح دینی معتقد بودند، انسان برترین مخلوقات است و دارای عقل و اختیار بی نهایت است و خود انسان بدون نیاز به روحانیت و نهادهای دینی مانند کلیسا می تواند پیام دین و حقیقت را درک کند. شاید بتوان شباهت این تفکرات را در بعد روحانیت زدایی اندیشه جریان انحرافی به عینه دید که از افراد دیگر به عنوان مراجع فکری خود استفاده می کنند و اجتهادات شخصی را جایگزین نهاد روحانیت کرده اند. از نظر دانشمندان و متفکران مقوله ای مانند شبیه سازی، به هیج وجه خلق نیست بلکه این فناوری شبیه لقاح مصنوعی است. لذا، دانشمند ژنتیک، فقط عاملی است برای این نوع خلقت؛ مانند فردی که دانه ای را در خاک می کارد و آن دانه رشد می کند و به گیاه تبدیل می گردد

۲- انسان خلق می کند یا خدا؟

نکته دوم قابل توجه این است که آیا انسان توانایی خلق کردن را دارد؟ به نظر می رسد در ادامه نگاه اومانیستی آقای رییس جمهور دچار یک اشتباه فاحش شده اند و آن خلط بحث مقام تقلید و صنعت با مقام خلق است تا کنون انسان در مقام خلق دارای موقعیتی نبوده و آن چه انجام شده تقلید و یا صنعت است. ممکن است عده ای گمان کنند که شبیه سازی جانداران نوعی خلق است. اگرچه انسان توانسته در این روزها با دانشهای زیستی و فناوری ها ی چون زیست فناوری و شبیه سازی برخی جانداران را شبیه سازی و یا برخی اندام هارا کپی برداری کند، اما به اذعان تمام دانشمندان این رشته ها انسان با خلق انسان یا فناوری حیات فاصله بسیار دارد. در ادبیات قرآنی کلمه خلق با ” کن فیکون” همراه شده و می توان مثال هایی از خلقت آدم را در آن ملاحظه کرد. مفهوم خلق در قرآن را می توان از این آیه دریافت که می فرماید: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ(یس/۸۲) یعنی: چون بخواهد چیزی را بیافریند ، فرمانش این است که می گوید : موجود شو، پس موجود می شود. آیا از نظر رییس جمهور محترم انسان می تواند به این مقام خلق مانند خدا برسد؟؟! از نظر دانشمندان و متفکران مقوله ای مانند شبیه سازی، به هیج وجه خلق نیست بلکه این فناوری شبیه لقاح مصنوعی است. لذا، دانشمند ژنتیک، فقط عاملی است برای این نوع خلقت؛ مانند فردی که دانه ای را در خاک می کارد و آن دانه رشد می کند و به گیاه تبدیل می گردد. کشاورز، مقدمات تولید را ایجاد می کند؛ نه این که خالق و آفریننده گیاه باشد؛ چنان که قرآن کریم می فرماید: «أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ» یعنی: آیا ندیدید آنچه را که در زمین کاشته بودید؟! آیا شما آن دانه را از زمین رویاندید یا ما رویاندیم؟!(واقعه/ ۶۴)

بنابراین به وضوح می توان انحراف را در تفکرات جریان احمدی نژاد دید، نزدیک شدن به واژه های اومانیستی  بهاییت، تاکید بر عبور از روحانیت و مرجعیت در عصر ظهور،پیئدا کردن دگر خود از سال ۸۴ با حمله به روحانیونی مانند هاشمی رفسجانی، عبور از ولایت فقیه و ارائه تفسیری دیگر از نیابت امام زمان (عج) و اقداماتی شبه برانگیز که پیشتر نام  بهائیت، مجاهدین خلق و فرقان از آن بهره گرفته اند از جمله این موارد است.

ندای ایرانیان – سعید سیف

پیگیری سایت خبری تحلیلی بامداد نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط bamdad در پنج شنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۹:۳۵ ق.ظ

دیدگاه