جمعه, ۲۴ آبان ۱۳۹۸

به قلم علی ایاز / دبیر حزب ندای ایرانیان شعبه بوشهر

اصلاح طلبان مردود!

اصلاح طلبان مردود!

اصلاح طلبان مردود

فعالیت های سیاسی در اجتماع و اینکه این فعالیت‌ها به شیوه ی فردی ، یا عملی مفید نیست و یا و موثر نخواهد بود، ضرورت کار سازمان یافته ی گروهی و فعالیت دسته‌جمعی سیاسی را روشن و مبرهن می سازد . افرادی که می‌خواهند فعالیت سیاسی کنند، الزاما باید در قالب تشکیلات تعریف شده و گروه هماهنگ و همگرا فعالیت خود رابه انجام رسانند و متعاقب آن وقتی یک فعال سیاسی در تشکیلاتی حزبی یا جبهه ای سیاسی قرار می‌گیرد و از مزایای آن حزب برخوردار می‌شود، یک سلسله تعهداتی هم از سوی آن حزب بر وی بار میگردد .

بیانی فقهی وجود دارد که چنین عنوان می شود : «من له الغنم فعلیه العزم»؛ کسی که بهره‌یی می‌برد هزینه آن را هم باید بپردازد. از این بیان فقهی چنین استنباط می شود که امور به صورت متقابل است. همان‌طور که اشخاص ازحمایت ها و پشتیبانی های احزاب برخوردار می‌شوند باید در مواقع لزوم و بزنگاه‌ها بتواند هزینه لازم را برای دفاع از حزب و جبهه ای که بدان اعلام وفاداری نموده ند  نیز بپردازند و تشکیلات سیاسی و حزبی را که در آن حضور دارند تقویت نمایند.

پایبندی به تشکیلات حزبی ، مناقشه ای است که این روزها با اتفاقاتی که در جریان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحوزه ی جنوبی استان بوشهر رخ داد محل بحث فعالان سیاسی استان شده است. البته این اولین بار نیست که برخی سیاسیون راهی جدا و تکروانه را در پیش می‌گیرند این موضوع را بهانه قرار دادم تا در حد توان  به این پرسش بپردازم که مبنای پایبندی به مرام و عملکرد تشکیلاتی کدام است و راه حصول به آن چگونه می باشد و چه راههایی برای تشخیص وفادارترین افراد به هدف مشترک گروهی وجود دارد؟

بی تردید زمانی که شخصی گرایش خود را در نزدیکی به یک جریان سیاسی در می‌یابد و در کنار یا بطن آن گروه قرار می‌گیرد به نوعی با میل و رغبت راه و روش آن گروه را نیز پذیرفته است و بالطبع نمی‌توان انتظار داشت که شخص چیزی را گزینش کرده باشد که در موافقت با آن قرار نداشته باشد. نتیجه این که در روش صحیح، الحاق به یک حزب یا گروه سیاسی با انتخاب فرد صورت می‌پذیرد واگر کج نیتی و سست عنصری در این انتخاب وجود نداشته باشد مبنای وفاداری به مرام و عملکرد تشکیلاتی نیز همین گزینش اولیه فرد است.
در ایران به دلیل ضعف پروسه ی تحزب ، مفاهیم و لوازم آن نیز در حد ابتدایی ‌مانده است که هنوز جای دارد مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد. اگرا حزا ب را به مثابه هرمهایی فرض نماییم ، افراد از قائده آن به حزب وارد می شوند و در جهت حرکت به سمت ارتفاع و راس آن که البته همان رده های بالای تشکیلاتی است حرکت میکنند و در شکستها و موفقیتهای حزبی، آزمون پس می دهند و میزان توانمندی و وفاداری خویش را به آرمانها و روشهای حزبی به نمایش می گذارند .
بدین شیوه است که اعضای برتر حزب مشخص می‌شوند و در روندی دموکراتیک و درون گروهی برای قرار گرفتن در رأس تشکیلات یا نامزدی در انتخابات مختلف معرفی می‌شوند اما در جوامع در حال گذار که آفتهای زیادی برای نهال نوپای دموکراسی در آنها وجود دارد، به کرات پیش می‌آید که برخی افراد به ویژه در هنگامه سخت آزمون وفاداری، به ناگاه از قطار همقطاران پیاده می شوند و خود و تشکیلات سیاسی با پرسشی جدی روبرو می سازند . پاسخ و دلیل این رفتار غیر حرفه ای را باید در شیوه ورود این افراد به تشکیلات سیاسی جستجو کرد .
این گروه که معمولاً در مسیر ورود به جریان حزبی ازشیوه های متعارف وارد نشده‌اند ویا با جهشی غیر معمول به زعم خویش به رده های بالای تشکیلات سیاسی دست یازیده اند ودر این راه امتحانی نیز در روزهای سخت و سنگین شکست ، نداشته‌اند تا وفاداریشان در بوته ی آزمایش قرار گیرد با دیدگاهی ابزاری جهت مطرح نمودن و پیشرفت خود در صحنه سیاسی منطقه و شهر به یک تشکیلات سیاسی نگاه می کنند . اینها همان کسانی هستند که در عرصه های دشوار، از پیروی از تشکیلات سیاسی به بهانه های رنگارنگ جدا می شوند و شگفتا که یگانه دلیل خویش را در خطر قرار گرفتن منافع فردی خود در زمینه فعالیت سیاسی و ترس از هزینه شدن عنوان می نمایند . نگاه این افراد حتی به موضوع سیاست نیز جور دیگری است. سیاست در نگاه آنان ابزاری است که می‌توان به وسیله آن به جایگاهها و یا منافعی قابل توجه و فراتر از حد واقعی خویش دست پیدا کرد.
این افراد در توجیه عدم وفاداری تشکیلاتی خود آن چنان بحث ها و استدالال های به ظاهر پسندیده از دهانشان شنیده می‌شود که گویی نه آنها بودند که تا چندی پیش با افتخار در کنار رهبران جریان فکری پیشین خویش می ایستادند و عکس یادگاری می انداختند و پس از آن همین عکس های به ناحق گرفته شده را در فضاهای نشریات اعم از مکتوب و مجازی می پراکندند و به اصطلاح با آن پز سیاسی می دادند و همگان را وادار به تعریف و تمجید از خویش می کردند و تلاش وافر داشتند تا سست عنصری و منفعت طلبی شان در لابلای آنها گم ‌شود

فعالان عرصه سیاسی استان بوشهر عموما و اصلاح طلبان حوزه انتخابیه دیر ، کنگان، جم و عسلویه خصوصا در آوردگاه هفتم اسفند ماه ۹۴ نیک به یاد دارند که شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان کشور پس از بررسی های میدانی و تایید شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان در یک حرکت تشکیلاتی اقدام به معرفی جناب مهندس حسین بردستانی بعنوان کاندیدای مورد حمایت این شورا در حوزه ی انتخابیه جنوب استان نمود و متعاقب این اقدام   افرادی شاخصی از اصلاح طلبان پایتخت نظیر سید محمد رضا خاتمی ، و بزرگانی دیگر از مرکز و نیز چهره های شاخص اصلاح طلب استان همچون جناب محمد دادفر ، دکتر محمد جواد حق شناس و سایرین هریک با صدور بیانیه و پیام های جداگانه ، این انتخاب را همراهی نموده و جناب محمد دافر با قبول زحمت حضور در شهر دیر، تلاش درخور تحسینی برای موفقیت کاندیدای مورد حمایت شورای سیاستگذاری کشور بخرج دادند که انصافا شایسته تقدیر است لیکن در سطح حوزه انتخابیه بودند معدود افرادی که علیرغم ظاهری اصلاح طلبانه ، دل در گرو برافراشته شدن پرچم اصلاحات در این حوزه انتخابیه نداشتند و کینه های شخصی آنان از نماینده فعلی این حوزه مانع از این شد تا در کنار کاندیدای منتخب شورای سیاستگذاری قرار بگیرند و توان خود را برای سربلندی تشکیلاتی که ادعای وابستگی بدان را در لسان داشتند بنمایند . شگفتا که این افراد انگشت شمار تا چند روز پیش از این واقعه همواره سخن از تمکین از رای   شورای سیاستگذاری می راندند و شعار اصلاح طلبی سر میداند ولی مع الاسف علیرغم قرار گرفتن نام مهندس بردستانی در لیست امید ، بدان تمکین نکرده و اردوگاه اصلاح طلبی را برای همیشه وداع گفتند .

البته اینکه در میانه راه معدودی از هواداران مردد از قطار در حال حرکت اصلاحات پیاده شوند می تواند فی نفسه امر مبارکی باشد چرا که به باور ما اصلاحات نیاز به همراهانی دارد که از بن دندان بدان مومن و معتقد باشند و از هزینه شدن در راه توسعه آرمان های بحق آن هراسی در دل نداشته باشند و دیگر اینکه یقینا جریان اصلاح طلبی همواره در حال رویش و جذب همراهانی تازه و وفادارتر از جداشدگان خواهد بود .
به هر حال آن چه در جریان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه جنوبی استان بوشهر رخ داد می‌تواند مایه عبرت سیاسیون خصوصا اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی گردد. نگاه به پیشینه افراد به عنوان ملاک اولیه باید دستمایه گزینشهای درون گروهی باشد.

و کلام آخر این که از این مجال استفاده کرده حضور چشمگیر مردم بصیر حوزه انتخابیه دیر ،کنگان ، جم ، عسلویه را در انتخابات ۷ اسفند گرامی داشته و به منتخب مردم در این حوزه انتخابیه تبریک می گویم وآرزو دارم که دوره وکالت ایشان در مجلس دهم همراه با موفقیت و جامه ی عمل پوشیدن به وعده ها و شعار های مطرح شده از سوی ایشان در دوره تبلیغات باشد .

و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِین.

علی ایاز/ دبیر حزب ندای ایرانیان شعبه بوشهر

_________________________________

مطالب مطرح شده در این نوشتار، مواضع شخصی نویسنده بوده والزاما دیدگاه رسمی حزب متبوع وی نمی باشد .

 

پیگیری سایت خبری تحلیلی بامداد نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط bamdad در شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۹:۵۳ ب.ظ

۲ نظر

نظر -49 - 0 از 2اولین« قبل بعد  » آخرین 
 1. +4

  درود بر دکتر ایاز مردی که اصلاح طلب است نه منفعت طلب

 2. +4

  درود بر اقای ایاز اصلاح طلبی که هم در عرصه تفکر وهم در عرصه عمل خود را بر جامعه مشتاق این تفکر راستین ثابت کرده..
  اری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مخصوصا در حوزه جنوب استان عیار خیلی از مدعیان اصلاح طلبی را مشخص کرد.تفکری که خیلی ها به خاطر ان در زندانند.وخیلی ها در غربت.
  تفکری که امروز بیش از هر زمانی دیگر نیاز به اتحاد دارد و مردمی مشتاق که نیاز به التماس برای رای انان نیست.اما دست کم گرفتن خود و بزرگ پنداشتن رقیب.عده ای را که در بطن جامعه خود نبودند وعده ای نیز که تحلیل هایی سطحی ومشاوره ای سطحی تر میدادند.را واداشت تا ازحمایت لیست امید صرف نظر کنند و از دایره همفکران خود جدا شوند.
  مردم نشان دادند که با رای حدود بیست وهفت هزار تایی اونهم در ۷روز فعالیت که سه روز ان توسط اقدامات غیر اخلاقی و وعده های همین دوستان به ظاهر اصلاح طلب تلف شد.این تفکر زنده است.
  دوستانی که میتوانستند با همراه شدن نماینده ای از لیست امید را به نمایندگان اضافه کنند اما با حمایت یک اصول گرای به زعم خود معتدل مانع شدند.
  این حرکت مردم را نا امید نکرد و این تفکر که الان بستری از حمایت اجتماعی پایداری دارد.کسانی را نا امید خواهد کرد که پشت به این تفکر ناب کردند…

نظر -49 - 0 از 2اولین« قبل بعد  » آخرین 

دیدگاه