دوشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۸

آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون / تصاویر

آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون / تصاویر
رئیس جمهور سابق و همسر نامزد نهایی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سخنانی او را بهترین تغییر دهنده دانست و به شدت از او حمایت کرد.
به گزارش بامداد نیوز ، بیل کلینتون در شب دوم گردهمایی ملی دموکرات ها که در نهایت به معرفی هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی حزب انجامید به شدت از همسرش حمایت کرد.
بیل کلینتون که خود زمانی برای ۸ سال رئیس جمهور امریکا بوده است در سخنانش سعی کرد مخالفان همسرش را متقاعد کند که به او اعتماد کنند. او به زندگی شخصی و حرفه ای همسرش از جمله کمک به کودکان، مهاجران و افراد معلول اشاره کرد و گفت: هیلاری بهترین تغییردهنده ای است که من در کل زندگی ام دیده ام. این زن هیچگاه از وضع موجود راضی نبوده است و همیشه سعی داشته به جلو حرکت کند. او چنین انسانی است.
وی در ادامه افزود: “جمهوری خواهان در گردهمایی ملی این حزب در کلیولند که هفته گذشته برگزار شد سعی داشتند تصویر مضحکی از همسر من بر جای بگذارند. چه تفاوتی میان آنچه من گفتم و آنچه آنها گفتند هست؟ یکی واقعی و دیگری ساختگی است. هموطنان من، شما باید تصمیم بگیرید که کدام حقیقت دارد.”
هیلاری در حالی به عنوان نامزد نهایی دموکرات ها معرفی شد که در تاریخ امریکا هیچگاه یک زن و همسر یکی از روسای جمهور نامزد ورود به کاخ سفید نشده است و برای نخستین بار است که یکی از روسای جمهور امریکا امکان آن را دارد که بار دیگر و به عنوان همسر رئیس جمهور وارد کاخ سفید شود.
در همین حال گفته می شود در صورت پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات بیل کلینتون، نخواهد توانست در جلسات کاخ سفید شرکت کرده و از هرگونه امکان تأثیرگزاری بر تصمیم گیری های همسرش محروم خواهد بود. به همین خاطر بیل دارای اتاق کار مجزا درکاخ سفید نخواهد بود و بایست از هرگونه اثرگذاری بر تصمیمات هیلاری اجتناب کند. گزارش تصویری زیر مروری بر عکس های زوج سیاستمداری است که ممکن است اولین زوجی باشند که هر دو بالاترین مقام اجرایی امریکا را تحربه کرده اند.
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
هیلاری درکنار بیل کلینتون در حین سخنرانی در مدرسه حقوق دانشگاه “ییل”در سال ۱۹۷۳؛ این دو در سال ۱۹۷۵ با هم ازدواج کردند.
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
هیلاری کلینتون در جمع اعضای کمیته قضائی تحقیق درباره رسوایی “واترگیت”. سال ۱۹۴۷
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
هیلاری کلینتون در دوران دانشجویی در دانشگاه “ییل”؛او در سال ۱۹۷۳ با مدرک دکترای حقوق از این دانشگاه فارغ التحصیل شد و دو سال بعد با بیل کلینتون ازدواج کرد.
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
ازدواج هیلاری و بیل کلینتون و نقل مکان به “آرکانزاس”؛در این زمان بیل کلینتون به عنوان دادستان کل و بعد از مدتی فرماندار آرکانزاس انتخاب شد. هیلاری به مدت ۱۲ سال بانوی اول آرکانزاس بود. سال ۱۹۷۵
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
هیلاری و بیل کلینتون در دوران جوانی. سال ۱۹۷۷
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
هیلاری و بیل کلینتون در دوران جوانی. سال ۱۹۶۹
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
هیلاری و بیل کلینتون در کمپین انتخابات ریاست جمهوری. سال ۱۹۹۲
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل، هیلاری و چلسی کلینتون در گردهمایی ملی حزب دموکرات برای معرفی بیل کلینتون به عنوان نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری. سال ۱۹۹۲
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
زوج کلینتون به همراه سناتور “الگور” و همسرش در کمپین انتخابات ریاتس جمهروی در شیکاگو. سال ۱۹۹۲
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل کلینتون در استادیوم “ریور فرانت” در جریان کمپین انتخاباتی حزب دموکرات در “میدوست”. سال ۱۹۹۲
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل و هیلاری کلینتون در کمپین انتخابات ریاست جمهوری در “مک کالین” تگزاس. سال ۱۹۹۲
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
همایش حزب دموکرات برای معرفی سناتور “الگور” به عنوان معاون رئیس جمهور امریکا. سال ۱۹۹۲
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
ورزش صبحگاهی رئیس جمهور بیل کلینتون و همسرش هیلاری در “هیلتون هد”. سال ۱۹۹۳
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل و هیلاری کلینتون در ضیافت شام رئیس جمهور جدید امریکا در کاخ سفید. سال ۱۹۹۳
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل و هیلاری کلینتون در همایش یادبود “مارتین لوتر کینگ” در دانشگاه “هاروارد”. سال ۱۹۹۳
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل کلینتون در کنار “اسحاق رابین” و “یاسرعرفات” در گفتگوهای موسوم به صلح در کاخ سفید. سال ۱۹۹۳
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل کلینتون و جورج بوش پدر در حال بازی گلف. سال ۱۹۹۵
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
هیلاری و بیل کلینتون در کاخ باکینگهام و درمیهمانی ملکه انگلیس. سال ۱۹۹۵
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
هیلاری و بیل کلینتون در اولین میهمانی کاخ سفید پس از انتخابات ریاست جمهوری. سال ۱۹۹۳
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
ملاقات هیلاری کلینتون و مادر ترزا. سال ۱۹۹۵
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
هیلاری کلینتون بر بالین همسرش بیل کلینتون در بیمارستان. سال ۱۹۹۷
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون

هیلاری کلینتون و “پرنسس دایانا” همسر ولیعهد انگلستان پرنس “چارلز”. سال ۱۹۹۶
(تصاویر) آلبوم زندگی هیلاری کلینتون
هیلاری و بیل کلینتون در جشن پیروزی انتخابات ریاست جمهوری. سال ۱۹۹۶
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل کلینتون و معاون رئیس جمهور “الگور” در سخنرانی پذیرش نامزدی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری. سال ۱۹۹۶
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
هیلاری و بیل کلینتون در یک مهمانی در کاخ سفید. سال ۱۹۹۷
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
هیلاری و بیل کلینتون در حال بازی گلف. سال ۱۹۹۷
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
سخنرانی مشهور بیل کلینتون در حضور همسرش در کاخ سفید؛ او طی این سخنرانی هرگونه ارتباط با کارآموز جوان خود در کاخ سفید را رد کرد. سال ۱۹۹۸

تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون

بیل کلینتون و مونیکا لوینسکی در کاخ سفید؛ رسوایی اخلاقی ارتباط بیل کلینتون با لوینسکی باعث عذرخواهی رئیس جمهور امریکا در آن زمان شد. نوامبر ۱۹۹۵

تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل، چلسی و هیلاری کلینتون در محوطه کاخ سفید چندی پس از رسوایی اخلاقی رئیس جمهور امریکا. سال ۱۹۹۸
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
رئیس جمهور امریکا به آرامی با هیلاری کلینتون در جریان یک نشست خبری پس از رسوایی اخلاقی بیل حرف می زند. سال ۱۹۹۸
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل کلینتون در کنار چلسی و هیلاری در جریان گردهمایی ملی حزب دموکرات و پس از سخنرانی. سال ۲۰۰۰
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل کلینتون در حال شنیدن سخنرانی هیلاری در جریان رقابت های درون حزبی دموکرات ها برای انتخابات ریاست جمهوری. سال ۲۰۰۷
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
چلسی و بیل کلینتون در حال گوش دادن به سخنرانی هیلاری در جریان رقابت های درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری. سال ۲۰۰۸
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
چلسی و بیل کلینتون در کنار هیلاری در هنگام ادای سوگند وی برای انتصاب به عنوان وزیر خارجه امریکا. سال ۲۰۰۹
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل کلینتون و باراک اوباما در جریان یادبود ۵۰ سالگی مرگ مارتین لوتر کینگ. سال ۲۰۱۳
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
گفتگوی درگوشی بیل و هیلاری کلینتون در جریان اهدای مدال آزادی امریکا به برخی چهره های مشهور در موزه “اسمیتسونین”. سال ۲۰۱۳
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل کلینتون در حال گوش دادن به نطق انتخاباتی هیلاری در جریان رقابت های درون حزبی دموکرات ها در “دوانپورت”. سال ۲۰۱۶
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
بیل و هیلاری کلینتون در یک رستوران در “نیوهمپشایر” در جریان کمپین انتخاباتی دموکرات ها. سال ۲۰۱۶
(تصاویر) کلینتون نوه‌دار شد
هیلاری، بیل، و چلسی کلینتون در کنار همسر و فرزند تازه متولد شده اش “آیدان”. سال ۲۰۱۶
تصاویر/ آلبوم زندگی آقا و خانم کلینتون
سخنرانی بیل کلینتون در شب اعلام رسمی نام “هیلاری کلینتون” به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا

پیگیری سایت خبری تحلیلی بامداد نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط bamdad در جمعه, ۰۸ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۹:۱۳ ق.ظ

دیدگاه