شنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

مطالب نوشته شده هیچ مفهومی ندارند و فقط برای تست قرار داده شده اند .

دوج شارژر ۲۰۱۲ بی نظیر ترین خودروی پلیس

تست مطالب برای  ، مطالب نوشته شده هیچ مفهومی ندارند و فقط برای تست قرار داده شده اند . در حالیکه مدلهای RACE از یک کاربراتور چهاردهانه اداستفاده می‌کردند، مدلهای خیابانی از دو کاربراتور چهار دهانه استفاده می‌کردند که به منیفولد هوای دو لایهٔ الومینیمی متصل می‌شد. ضریب کمپرس به ۱۰٫۲۵ به ۱ کاهش پیدا کرده بود و از سرسیلندرهای اهنی به جای الومینیمی استفاده شده بود. طراحی و مهندسی با کارایی بالا خودروی پلیس آمریکا، جدید ۲۰۱۲ دوج شارژر V-6 و V-8 مدل تعیین سطوح جدیدی از عملکرد – از جمله در سریع ترین زمان دامان های همیشه در ایالت میشیگان پلیس ارزیابی سالانه خودرو پلیس آزمون در اوایل این هفته در نهر در ، میشیگان تست مطالب برای قالب مجله خبری آسیم – نسخه ۱ ، مطالب نوشته شده هیچ مفهومی ندارند و فقط برای تست قرار داده شده اند . در حالیکه مدلهای RACE از یک کاربراتور چهاردهانه اداستفاده می‌کردند، مدلهای خیابانی از دو کاربراتور چهار دهانه استفاده می‌کردند که به منیفولد هوای دو لایهٔ الومینیمی متصل می‌شد. ضریب کمپرس به ۱۰٫۲۵ به ۱ کاهش پیدا کرده بود و از سرسیلندرهای اهنی به جای الومینیمی استفاده شده بود. طراحی و مهندسی با کارایی بالا خودروی پلیس آمریکا، جدید ۲۰۱۲ دوج شارژر V-6 و V-8 مدل تعیین سطوح جدیدی از عملکرد – از جمله در سریع ترین زمان دامان های همیشه در ایالت میشیگان پلیس ارزیابی سالانه خودرو پلیس آزمون در اوایل این هفته در نهر در ، میشیگانتست مطالب برای قالب مجله خبری آسیم – نسخه ۱ ، مطالب نوشته شده هیچ مفهومی ندارند و فقط برای تست قرار داده شده اند . در حالیکه مدلهای RACE از یک کاربراتور چهاردهانه اداستفاده می‌کردند، مدلهای خیابانی از دو کاربراتور چهار دهانه استفاده می‌کردند که به منیفولد هوای دو لایهٔ الومینیمی متصل می‌شد. ضریب کمپرس به ۱۰٫۲۵ به ۱ کاهش پیدا کرده بود و از سرسیلندرهای اهنی به جای الومینیمی استفاده شده بود. طراحی و مهندسی با کارایی بالا خودروی پلیس آمریکا، جدید ۲۰۱۲ دوج شارژر V-6 و V-8 مدل تعیین سطوح جدیدی از عملکرد – از جمله در سریع ترین زمان دامان های همیشه در ایالت میشیگان پلیس ارزیابی سالانه خودرو پلیس آزمون در اوایل این هفته در نهر در ، میشیگانتست مطالب برای قالب مجله خبری آسیم – نسخه ۱ ، مطالب نوشته شده هیچ مفهومی ندارند و فقط برای تست قرار داده شده اند . در حالیکه مدلهای RACE از یک کاربراتور چهاردهانه اداستفاده می‌کردند، مدلهای خیابانی از دو کاربراتور چهار دهانه استفاده می‌کردند که به منیفولد هوای دو لایهٔ الومینیمی متصل می‌شد. ضریب کمپرس به ۱۰٫۲۵ به ۱ کاهش پیدا کرده بود و از سرسیلندرهای اهنی به جای الومینیمی استفاده شده بود. طراحی و مهندسی با کارایی بالا خودروی پلیس آمریکا، جدید ۲۰۱۲ دوج شارژر V-6 و V-8 مدل تعیین سطوح جدیدی از عملکرد – از جمله در سریع ترین زمان دامان های همیشه در ایالت میشیگان پلیس ارزیابی سالانه خودرو پلیس آزمون در اوایل این هفته در نهر در ، میشیگان

پیگیری سایت خبری تحلیلی بامداد نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط bamdad در سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۳۹ ب.ظ

دیدگاه