- سایت خبری تحلیلی بامداد نیوز - http://www.bamdadnews.ir -

فورد تائوروس شو

مطالب نوشته شده هیچ مفهومی ندارند و فقط برای تست قرار داده شده اند . جدید فورد تائوروس شو برج ثور است که هنوز به پوشیدن نشان عملکرد آرزو. با ترکیب منحصر به فرد خود را از برنده جایزه بهره وری سوخت ™ موتور، افزایش دینامیک رانندگی و عملکرد الهام گرفته از طراحی جدید فورد تائوروس شو را نشان می دهد

http://wp-iran.com/t/asim-1/wp-content/blogs.dir/9/files/fordtaurus/ford-taurus-5.jpghttp://wp-iran.com/t/asim-1/wp-content/blogs.dir/9/files/fordtaurus/ford-taurus-4.jpghttp://wp-iran.com/t/asim-1/wp-content/blogs.dir/9/files/fordtaurus/ford-taurus-3.jpghttp://wp-iran.com/t/asim-1/wp-content/blogs.dir/9/files/fordtaurus/ford-taurus-2.jpghttp://wp-iran.com/t/asim-1/wp-content/blogs.dir/9/files/fordtaurus/ford-taurus-1.jpghttp://wp-iran.com/t/asim-1/wp-content/blogs.dir/9/files/fordtaurus/ford-taurus.jpghttp://wp-iran.com/t/asim-1/wp-content/blogs.dir/9/files/fordtaurus/ford-taurus-9.jpghttp://wp-iran.com/t/asim-1/wp-content/blogs.dir/9/files/fordtaurus/ford-taurus-8.jpghttp://wp-iran.com/t/asim-1/wp-content/blogs.dir/9/files/fordtaurus/ford-taurus-7.jpghttp://wp-iran.com/t/asim-1/wp-content/blogs.dir/9/files/fordtaurus/ford-taurus-6.jpg